Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja" w Kluczborku

Utworzono dnia 12.06.2023

Szanowni członkowie
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja" w Kluczborku

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie członków,
które odbędzie się 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku, ul. Pułaskiego 5.


Porządek Walnego Zgromadzenia

1.     Powitanie
2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania /Sprawdzenie Quorum/
3.     Wybór protokolanta.
4.     Zatwierdzenie porządku obrad.
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie.
6.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2022
7.     Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium.
9.     Przyjęcie przez członków sprawozdań – głosowanie
10.    Przedstawienie Ramowego   Programu Działania stowarzyszenia na rok 2023    
11.    Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia 
         (zapis dot. ekonomii społecznej - powołanie komisji, zmiana siedziby stowarzyszenia,
         rozszerzenie działalności odpłatnej stowarzyszenia)
12.    Dyskusja
13.    Podjęcie uchwał
14.    Zakończenie

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31