Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku rozpoczęło realizację zadania pt. "Łączy nas wiele"

Utworzono dnia 03.07.2023

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pod tytułem „Łączy nas wiele”

Utworzono dnia 22.06.2023

Informacja o realizacji projektu Barwy Edukacji w ramach programu Opolska Pozytywna Edukacja

Utworzono dnia 12.06.2023

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja" w Kluczborku

Utworzono dnia 12.06.2023

Szanowni członkowie
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja" w Kluczborku

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie członków,
które odbędzie się 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku, ul. Pułaskiego 5.


Porządek Walnego Zgromadzenia

1.     Powitanie
2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania /Sprawdzenie Quorum/
3.     Wybór protokolanta.
4.     Zatwierdzenie porządku obrad.
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie.
6.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2022
7.     Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium.
9.     Przyjęcie przez członków sprawozdań – głosowanie
10.    Przedstawienie Ramowego   Programu Działania stowarzyszenia na rok 2023    
11.    Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia 
         (zapis dot. ekonomii społecznej - powołanie komisji, zmiana siedziby stowarzyszenia,
         rozszerzenie działalności odpłatnej stowarzyszenia)
12.    Dyskusja
13.    Podjęcie uchwał
14.    Zakończenie

 

czytaj dalej... na temat: Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja" w Kluczborku

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku rozpoczęło realizację zadania pod tytułem „Utworzenie kawiarenki społecznej”

Utworzono dnia 18.04.2023

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku rozpoczęło realizację zadania pod tytułem „Utworzenie kawiarenki społecznej”.

HONOROWY PATRONAT NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM OBJĄŁ

ANDRZEJ BUŁA  - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Zadanie publiczne pod tytułem „Utworzenie kawiarenki społecznej”,   finansowane jest  przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach  projektu pn.”Nie-Sami-Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zadania zaplanowano:

  1. Utworzenie kawiarenki społecznej pn." Bajeczna kawusia" w galerii Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku,  która będzie miejscem przyjaznym dla osób niesamodzielnych w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów z woj. opolskiego.
  2. Przeprowadzenie dwóch szkoleń warsztatowych:

               - „Warsztatów baristycznych” dla 15 osób z niepełnosprawnościami,

               - „Warsztatów profesjonalnej obsługi klienta -Gościa” dla 15 osób z niepełnosprawnościami

       3. Otwarcie kawiarenki  w dniu 23.06.2023 r. z udziałem wszystkich uczestników zadania,
          oraz społeczności lokalnej (mieszkańców woj. opolskiego) wraz z organizacją warsztatów
          rękodzielniczych,oraz wystawą prac rękodzielniczych wykonanych przez
          osoby z niepełnosprawnością.

O przebiegu realizacji zadania informować będziemy na bieżąco.

czytaj dalej... na temat: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku rozpoczęło realizację zadania pod tytułem „Utworzenie kawiarenki społecznej”

Życzenia Wielkanocne

Utworzono dnia 06.04.2023

Odwiedziny Pani Poseł Violetty Porowskiej

Utworzono dnia 31.03.2023

W dniu dzisiejszym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kluczborku mieliśmy zaszczyt gościć Panią Poseł Violettę Porowską. W trakcie spotkania zaznajomiliśmy Panią Poseł z funkcjonowaniem naszej placówki. Serdecznie dziękujemy za miłą wizytę!

czytaj dalej... na temat: Odwiedziny Pani Poseł Violetty Porowskiej

Projekt pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Utworzono dnia 21.02.2023

W dniach 14-16 lutego 2023 roku przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Celem warsztatów było zapoznanie z założeniami standardu oraz praktycznymi aspektami wdrażania tego rozwiązania. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jego elementów.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/o-projekcie

 

czytaj dalej... na temat: Projekt pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

1,5% podatku

Utworzono dnia 19.01.2023

Życzenia na Boże Narodzenie

Utworzono dnia 22.12.2022

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30